Speciale betonmortels

Naast "normaal" beton  kan Bouwoort diverse soorten beton produceren aangepast aan de eisen en omstandigheden van het project. 

Soorten beton Eigenschap Toepassing
Aardvochtig beton Vormvast, blijft op eigen kracht staan In de wegenbouw bij gebruik slipvormfaver
Colloïdaal beton, Onderwater beton Ontmengt niet onder water of in water. Verkrijgbaar in open en dichte structuur Tunneltoeritten, funderingen van parkeergarages, oeverbescherming en berm beton
Hoge Sterkte Beton Hoge eindsterkte, snelle sterkteontwikkeling, slank, slijtvast en duurzaam Viaducten, grote overspanningen en bij agressief milieu
Kleurbeton Kleurpigment toegevoegd, door en door gekleurd Gevels, kunstwerken, bouwonderdelen en schoonbeton constructies
Lichtbeton Volumieke massa ≤ 2000 kg/m3 Betonconstructies op een ondergrond met een laag draag vermogen, renovaties op een bestaande fundering
Staal Vezel Beton Staalvezels toegevoegd (Bedrijfs)vloeren, wanden, rotondes
Schoon beton Proces waarbij de esthetische kwaliteit van het betonoppervlak wordt bepaald door vele factoren. Gevels, geluidsschermen, wegenbouw en binnenwanden.
Vezelversterktbeton (Kunststof) vezels toegevoegd (Bedrijfs)vloeren, rotondes en brandwerende constructies
Vloeistofdicht beton, Hoge weerstand tegen indringing van vloeistoffen Bedrijfsvloeren, kuilvloeren, mestopslag en zwembaden
Zelfverdichtend beton, verdichtingsarm beton Zeer vloeibaar en homogeen en hoeft niet of nauwelijks verdicht te worden Constructies met complexe vormen en/of hoge wapeningsdichtheid en schoonbeton constructies
Zwaar beton Volumieke massa > 2600 kg/m3 Stralingswerende constructies zoals ruimten met röntgenapparatuur in ziekenhuizen