Aardvochtig beton

Aardvochtig beton is een beton- of mortelspecie met de consistentie van vochtige aarde. De verwerkbaarheid van de betonspecie zal liggen in de consistentieklasse C0 of C1, volgens NEN-EN 12350-4, met een verdichtingsmaat van ongeveer 1,2 tot 1,4. In de betonwegenbouw is bij de inzet van een slipformpaver aardvochtig beton nodig.


In de betonwegenbouw is bij de inzet van een slipformpaver aardvochtig beton vaak nodig omdat het op eigen kracht, vormvast, moet blijven staan. Foto: VOBN

Wat is aardvochtig beton?
De term 'aardvochtig beton' beschrijft het best welk verwerkingsgedrag deze betonspecie heeft, tamelijk droog dus. Door de opbouw van een mengsel en vooral door het lage watergehalte heeft deze betonspecie een zeer lage consistentie. De consistentie van 'droog' en 'aardvochtig' beton wordt uitgedrukt in de verdichtingsmaat en valt in consistentieklasse C0 of C1 (verdichtingsmaat ≥ 1,46 dan wel tussen1,45 en 1,26). Deze beproevingsmethode is vastgelegd in NEN-EN 12350-4, Beproeving van betonspecie - Deel 4: Verdichtingsmaat. Bij het meten van de verdichtingsmaat wordt een vat gevuld met betonspecie en daarna verdicht. De verdichtingsmaat wordt berekend door de oorspronkelijke hoogte te delen door de hoogte van de verdicht specie.