Colloïdaal beton

Colloïdaal beton is geschikt voor constructief onderwaterbeton en oever- en bodembescherming. De belangrijkste eigenschap is de bijzonder grote samenhang van de betonmortel waardoor het niet ontmengt tijdens het storten onder water en nauwelijks uitspoelt in stromend water of bij dijklichamen.


Colloïdaal beton vlakbij de waterlijn biedt een optimale oeverbescherming. Foto: Mebin B.V.

Colloïdaalbeton is feitelijk normaal constructiebeton in een gewenste samenstelling, waarbij een specifieke hulpstof (met colloïden) is toegevoegd om uitspoeling en ontmenging te voorkomen. Onder water en in stromend water kan colloïdaal beton toegepast worden zonder dat ontmenging optreedt.

Wat is de structuur colloïdaal beton?
Colloïdaal beton onderscheidt zich van andere betonsoorten doordat het in de plastische fase een taaikleverige samenhang heeft, een langduriger vloeigedrag vertoont en zich zelfverdichtend gedraagt. Deze eigenschappen worden verkregen door het toevoegen van een colloïdale hulpstof aan een daarvoor geschikte betonsamenstelling.

Door de taai-kleverige samenhang van de colloïdale betonspecie (met open dan wel gesloten structuur) is deze goed bestand tegen uitspoeling door water. Het dichte type laat geen water door en kent normale druksterkteklassen. Het open type laat wel water door en heeft een maximale sterkteklasse C12/15. Dit leent zich specifiek voor oeverbeschermings-constructies, waar aanslibbing en begroeiing gewenst zijn. Een combinatie van beide typen voor onder en boven de waterlijn biedt een optimale bescherming bij een aantrekkelijk uiterlijk met grassen, lage kruiden en ruigtesoorten. Het is ook toepasbaar als bermbeton.

Het speciale karakter van deze betonsoort vraag een specifieke benadering van mengselontwerp en kwaliteitscontrole. Omdat daarin in de bestaande betonvoorschriften niet wordt voorzien, zijn aanvullende regels vastgelegd in een CUR-Aanbeveling.