Lichtbeton en Zwaarbeton

Voor bepaalde betonconstructies is het een voordeel als beton met een lagere of hogere volumieke massa wordt gebruikt. Het toeslagmateriaal wordt geheel of gedeeltelijk vervangen door andere materialen zoals geëxpandeerde klei, mijnsteen, basalt of graniet.

Een voorbeeld van een toepassing van lichtbeton in hybride constructies is het hoofdkantoor van Unilever.

Wat is het verschil tussen licht en zwaar beton?
De dichtheid van beton is een van de eigenschappen van het materiaal. De norm EN 206-1 noemt beton met een dichtheid tussen 2000 kg/m3 en 2600 kg/m3 normaal beton. Beton met een dichtheid > 2600 kg/m3 is zwaar beton. Beton met een dichtheid ≤ 2000 kg/m3 is licht beton. Voor licht beton kent de norm EN 206-1 de klassen D1,0 t/m D2,0.

Licht beton
De lage(re) volumieke massa wordt verkregen door het toepassen van natuurlijke of kunstmatig vervaardigde, lichte toeslagmaterialen. Natuurlijke toeslagmaterialen zijn meestal poreuze (vulkanische) korrels, zoals bims en lava. De toepassing van deze materialen is beperkt. Meestal worden kunstmatig vervaardigde lichte toeslagmaterialen verwerkt, zoals geëxpandeerde klei, geëxpandeerd natuurlijk gesteente en gesinterde vliegas (ca. 750 – 1250 kg/m3, volumegewicht van de korrel). Licht beton wordt toegepast bij funderingen bij renovaties in bestaande constructies, maar ook voor constructies die vanwege hun omvang of dimensionering een laag eigen gewicht nodig hebben. 

Zwaar beton
De hoge dichtheid wordt verkregen door toepassing van zware toeslagmaterialen zoals basalt, bariet, magnetiet of ijzererts. Om de gewenste hoge volumieke massa in zwaar beton te bereiken wordt zwaar toeslagmateriaal gebruikt. Doorgaans zijn dit 'droog gewonnen' groevematerialen zoals basalt, bariet en magnetiet. Ook ijzererts, sommige slakken en stalen ponsdoppen kunnen als zwaar toeslagmateriaal worden gebruikt. Zwaar beton wordt toegepast als ballastblok met minimale afmetingen, maar ook voor bijvoorbeeld stralingsbunkers of kluizen.

Zwaar toeslagmateriaal Volumieke massa (kg/m³)
Basalt 2900 – 3050
Bariet 4000 – 4300
Magnetiet 4400 – 5100
Hematiet 4000 - 5300
IJzererts 3300 – 3400
Staalslakken 2800 – 3400
Loodslakken 3300 – 3700
Staal (pons)doppen circa 7200

Uitvoering licht en zwaar beton
De verwerkbaarheid van licht en zwaar beton wordt aangepast aan de eisen en wensen van de opdrachtgever. Deskundig advies over de juiste samenstelling en de toepassing kan bij VOBN aangesloten betonmortelcentrales worden verkregen.